HOME  |  Gemeente  |  Uw gemeente

Uw gemeente

Net als elke gemeente werken wij met een gemeenteraad, een college bestaande uit een burgemeester en vier wethouders en een ambtelijke organisatie. In samenspel zorgen zij ervoor dat allerlei (wettelijke) zaken in de samenleving goed worden geregeld. U kunt dan denken aan openbare orde en veiligheid, onderhoud van wegen, de transities in de zorg, onderwijs, milieu, burgerzaken, vergunningverlening of afvalinzameling.

Onze gemeente is een Fairtradegemeente.