Uw gemeente

Het college heeft voor deze periode drie speerpunten: Dienstverlening, Dorpsgericht werken en Duurzaamheid.

Dienstverlening

Wij werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. De gemeente als meedenkend partner, dat is ons doel. En daar maken wij afspraken met u over!

Dorpsgericht werken

Dorpsgericht werken is een manier van werken waarbij ingespeeld wordt op de lokale wensen en behoeften van inwoners. De komende periode gaan wij het dorpsgericht werken beter organiseren.

Duurzaamheid

Het vraagstuk van duurzaamheid richt zich niet alleen op het milieu en op het groene karakter van onze gemeente. Onze gemeente wil ook toe naar duurzame oplossingen als het gaat om sociale of financiële vraagstukken. 

Onze gemeente is een Fairtradegemeente.

Lees deze pagina voor