Inburgeren

Introductie

De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013? Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering. Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013? Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.

Bureau Inburgering

Het Bureau Inburgering  voert voor onze gemeente de Wet inburgering uit. Het Bureau Inburgering is onderdeel van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Meer informatie vindt u op de website van de Regionale Sociale Dienst.

Hoe werkt het?

Wie moet inburgeren?

 • U hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • U bent geestelijk bedienaar: u werkt als voorganger of pastor (imam, dominee, rabbijn, pandit), godsdienstleraar, leraar levensbeschouwing of zendeling.

Wie hoeft niet in te burgeren?

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • jonger bent dan 18 jaar
 • de pensioenleeftijd hebt bereikt
 • een paspoort hebt van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, of familielid bent van iemand met zo’n paspoort
 • 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest, voordat u 16 jaar werd
 • een psychische, lichamelijke verstandelijke beperking hebt
 • Nederlandse diploma’s hebt of bewijzen dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of hebt gedaan
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

Wat gebeurt er als ik niet wil inburgeren?

Inburgeren is verplicht. Dit betekent dat u moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee? Dan kunt u een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Wat moet ik doen?

Ik moet inburgeren vanaf 1 januari 2013

Bij DUO krijgt u informatie over taallessen, cursussen en het examen. Daarna doet u het volgende:

 • U zoekt zelf een inburgeringscursus.
 • U betaalt zelf de inburgeringscursus.
 • U schrijft zich in voor het inburgeringsexamen.
 • U betaalt zelf het inburgeringsexamen.
 • U kunt geld lenen bij DUO.

Ik ben vóór 1 januari 2013 begonnen met inburgeren

De gemeente helpt u bij uw inburgering. Zij regelt dat u een cursus en het examen kunt doen.

Ik woon in het buitenland

Hebt u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan moet u het basisexamen inburgering maken in het land waar u woont. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen. Neem hierover contact op met de Nederlandse ambassade.

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
 • bewijs van uw verblijfsstatus
 • bewijs van de burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
 • bewijzen over uw opleidings- en arbeidsverleden

Hoe lang duurt het?

U kunt het examen maken binnen 8 weken nadat u betaald hebt.

Moet u inburgeren vanaf 1 januari 2013? Dan moet u binnen 3 jaar voor het examen slagen. Was u vóór 1 januari 2013 al verplicht om in te burgeren? Dan moet u binnen 3,5 jaar voor het examen slagen.

Bent u geslaagd? Dan krijgt u binnen 4 weken een brief dat u uw diploma kunt ophalen.

Wetgeving

Lees deze pagina voor