HOME  |  Inwoner  |  Ondernemer

Ondernemer

Een ondernemer heeft regelmatig te maken met de gemeente. Dat roept soms vragen op. Die vragen kunnen over van alles gaan: starten, bouwen, uitbreiden, vergunningen, financiële bijstand, etc. Het is praktisch wanneer een ondernemer één contactpersoon heeft die hem of haar in gemeenteland op weg helpt. In de linkerkolom vindt u onze contactpersonen.

Ondernemersplein

Met algemene vragen kunt u terecht op de landelijke website Ondernemersplein. Dit is een initiatief van de rijksoverheid en maakt overheidsinformatie van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk toegankelijk. Duidelijkheid over wetten en regels, vergunningen en vereisten, belastingen en subsidies.

Bedrijventerrein Leersum

Nabij het bedrijventerrein Amerongen, ten westen van de Bertus Leendersweg, vindt een ontwikkeling plaats van een kleinschalig bedrijventerrein (2 ha) voor lokale ondernemers. Wij komen graag in contact met ondernemers die interesse hebben in een kavel op dit nieuwe bedrijventerrein Leersum.  Neem hiervoor contact met ons op via (0343) 56 56 00 of info@heuvelrug.nl.

Bedrijventerrein Maarsbergen

Bedrijventerrein Maarsbergen is een potentiële uitbreidingslocatie. Momenteel worden de mogelijkheden uitgewerkt in een gebiedsvisie. Interesse of vragen? Neem dan contact op met de bedrijfscontactpersoon Joke van Grootveld (0343) 56 56 00.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft geen industriegrond om uit te geven.

OndernemersNieuwsbrief

Wilt u ook het laatste ondernemersnieuws in uw e-mailbox ontvangen? U kunt zich hiervoor aanmelden.

Maandelijks overleg met ondernemersverenigingen

Elke maand is er een overleg van wethouder economische zaken Jan Willem van Dongen en de bedrijfscontactfunctionaris met de diverse ondernemersverenigingen. Heeft u punten voor dit overleg kunt u dit via uw ondernemersvereniging melden of per e-mail doorgeven aan ondernemers@heuvelrug.nl.

Bedrijfsbezoeken

Wilt u de burgemeester, wethouders en/of een bedrijfscontactpersoon laten kennismaken met uw bedrijf of wilt u laten horen wat er bij u speelt? Vraag een bedrijfsbezoek aan via onze bedrijfscontactpersoon per e-mail ondernemers@heuvelrug.nl

Digitaal loket

Wilt u langskomen in het Publiekscentrum, maak dan online een afspraak bij het product waar het om gaat. U maakt daarvoor gebruik van het tabblad 'Afspraak maken'. U kunt natuurlijk ook bellen voor het maken van een afspraak (0343) 56 56 00.

Gemeentelijke producten en diensten voor u als ondernemer.