HOME  |  Projecten  |  Asielzoekers

Asielzoekers

Opvang en integratie statushouders

Europa heeft momenteel te maken met een vluchtelingenstroom van grote omvang. De schrijnende beelden in de media spreken voor zich en het einde van deze humanitaire crisis is nog niet in zicht. Ook in Nederland melden zich dagelijks vele asielzoekers. Daardoor neemt ook het aantal zogenoemde statushouders toe. Dit zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en dus (voorlopig) in Nederland mogen blijven. Alle gemeenten in ons land zijn verplicht om statushouders onderdak te bieden. De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet naar verwachting in 2016 aan 114 statushouders woonruimte bieden.

Gemeenteraad stemt unaniem in met Actieplan

Donderdag 30 juni heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het actieplan “Thuis in de Utrechtse Heuvelrug”. Het gemeentelijke programmateam gaat nu samen met betrokken organisaties en inwoners aan de slag met de uitvoering van het plan.