HOME  |  Projecten  |  Stationsgebied

Stationsgebied

Het stationsgebied Driebergen-Zeist gaat op de schop. Maandag 6 maart is gestart met de aanleg van het nieuwe busstation en het nieuwe busplein. Het busplein krijgt meerdere ‘perrons’ en een wachtruimte voor buschauffeurs.

Fietsenstallingen sluiten

Maandag 22 mei gaan enkele fietsenstallingen aan de Noord- en Zuidzijde van het station dicht. Het gaat om 20 stallingsplekken. Dit is nodig omdat Aannemer BAM in het weekend van 27-28 mei werkzaamheden gaat verrichten. Bij de fietsenstalling wordt een bord geplaatst met de tekst: ‘Op 22-5 wordt deze fietsenstalling opgeheven. Achtergebleven fietsen worden verwijderd door de gemeente.’ Voor informatie over een afgevoerde fiets, bel (0343) 56 56 00. In de stallingen aan de Odijkerweg is volop ruimte beschikbaar om uw rijwiel te plaatsen'.

Vanaf 17 juni worden nog meer fietsenstallingen opgeheven en vervangen door tijdelijk andere stallingen. Nadere informatie volgt binnenkort. Er wordt gezorgd voor voldoende tijdelijke fietsenstallingen tijdens de bouw.

Aanwijzingsgebied fietsen

Om het gebied veilig en bereikbaar te houden heeft het college van burgemeester en wethouders op 14 maart een ruimer gebied aangewezen rondom het station waar het verboden is uw (brom)fiets buiten de daarvoor bestemde stalling te plaatsen. Het is belangrijk dat u als gebruiker uw (brom)fiets alléén stalt in de daarvoor bestemde (nieuwe) stallingsplaatsen.

Damwanden

Er worden damwanden aangebracht. Om het station droog en veilig te kunnen bouwen, is een bouwkuip nodig. Dit is een tijdelijke waterdichte constructie waarbinnen een bouwwerk wordt gerealiseerd. In dit geval het station met ondergrondse fietsenstalling en stationspleinen. De damwanden worden op diverse plaatsen aangebracht. Gestart wordt langs landgoed De Reehorst. De werkzaamheden veroorzaken trillingen en geluidshinder. Een filmpje over het aanbrengen van damwanden staat op: www.stationdriebergenzeist.nl.

Vragen of klachten?

Voor vragen en klachten die met de inrichting van het stationsgebied Driebergen-Zeist te maken hebben kunt u uitsluitend contact opnemen met Omgevingsmanager Jorien Batterink van BAM. Dit kan 24 uur per dag.

Veel meer informatie o.a. over geen treinen en afsluitingen in het weekend van Hemelvaart vindt u op www.stationdriebergenzeist.nl