Op maandag 12 december 2022 vindt om 20.00 uur in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn een openbare hoorzitting plaats van de commissie bezwaarschriften. Behandeld wordt (wijzigingen voorbehouden):

  • 20.00-20.45 uur Bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor uitbreiding van het bijgebouw van de Dorpskerk Maarsbergen aan de Woudenbergseweg 52 in Maarsbergen
  • 20.45-21.30 uur Bezwaarschriften tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor de verbouwing van een winkel naar appartementen aan de Traaij 169 en 171 in Driebergen-Rijsenburg

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is.

Voor informatie of het inzien van de stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften via (0343) 56 56 00.