We willen dit jaar nog meer de verbinding aangaan met onze inwoners. Daarom zijn we gestart met een pilot. We organiseren informele ontmoetingsmomenten met Anouk Haaxma, dorpswethouder voor inwoners van Leersum en Overberg.

Eind februari vond het eerste ontmoetingsmoment in Leersum plaats. Het was een drukte van belang bij Sport- en Cultuurcentrum De Binder. Veel inwoners maakten van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met de wethouder.

De gespreksonderwerpen waren uiteenlopend van aard. Zo kwam woningbouw aan bod en werd er gesproken over natuur. Ook was er aandacht voor culturele en sociale initiatieven. De wethouder bood een luisterend oor en lichtte waar nodig de te volgen procedures toe.

Ook kennismaken?

Donderdag 20 april is er opnieuw een ontmoetingsmoment. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in De Binder, Hoflaan 29 in Leersum.