Op maandag 22 augustus 2022 vindt om 19.30 uur in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn een openbare hoorzitting plaats van de commissie bezwaarschriften. Behandeld wordt (wijzigingen voorbehouden):

  • 19.30-20.00 uur Bezwaarschrift tegen het besluit tot het weigeren van een omgevingsvergunning voor het veranderen en vernieuwen van de gevels van een recreatiewoning aan de Leersumsestraatweg 23-H52 in Doorn
  • 20.00-20.45 uur Besloten zaak
  • 20.45-21.15 uur Bezwaarschrift tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom op het adres Nieuwe Steeg 4-6 in Leersum

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is.

Voor informatie of het inzien van de stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften (0343) 56 56 00.