De kerkenvisie in onze gemeente krijgt een vervolg met inloopavonden. Wij gaan in gesprek met inwoners, belanghebbenden en belangstellenden over de toekomst van kerkgebouwen en andere gebedshuizen. Ook roepen we iedereen op herinneringen, kennis en wetenswaardigheden te delen, mee te denken over de betekenis van de religieuze gebouwen en over verduurzaming ervan.

  • Inloopavond kerkenvisie Amerongen
  • Dinsdag 5 maart, vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
  • Andrieskerk, Hof 16 in Amerongen