Aanvragen en vergunningen 21 januari 2021

Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

 • De Ruyterlaan 2, 3941 WR Doorn, het plaatsen van dakkapellen op de voor en achter zijde (HZ_WABO-21-0082)
 • Drift 23, 3941 DA Doorn, het plaatsen van een dakkapel aan achterzijde woning (HZ_WABO-21-0084)
 • Julianaweg 38, 3941 DN Doorn, het plaatsen van een dakkapel aan de achter- en zijkant (HZ_WABO-21-0089)
 • Piet Heinlaan 15, 3941 VE Doorn, het plaatsen van een dakopbouw op de verdieping aan de achterzijde woning (HZ_WABO-21-0077)
 • Rembrandtlaan 21, 3941CG Doorn, het vellen van twee Douglassen (HZ_WABO-21-0118)
 • Sparrenlaan 2, 3941 GL Doorn, het realiseren van twee woningen in een voormalige bedrijfsruimte (HZ_WABO-21-0113)
 • Dennenhorst 3, 3972 GL Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel en vervangen van de dakkapel op de achtergevel (HZ_WABO-21-0122)
 • De Woerd 5, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, het bouwen van een opslagruimte (HZ_WABO-21-0123)
 • De Woerd via Nijendal, Hoofdstraat, Loolaan, Arnhemsebovenweg naar Drift in Driebergen-Rijsenburg, het aanleggen van trace/ hoogspanningsverbinding in gemeente Utrechtse Heuvelrug (HZ_WABO-21-0085)
 • Prins Bernhardlaan 63, 3972 AW Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van een dakkapel (HZ_WABO-21-0115)
 • van Hardenbroekplein 4, 3971 BK Driebergen-Rijsenburg, het realiseren van een veranda/buitenkamer (HZ_WABO-21-0116)
 • Ginkelseweg 17, 3956 KJ Leersum, het realiseren van een Bed & Breakfast in pipowagen (HZ_WABO-21-0114)
 • Ginkelseweg 17, 3956 KJ Leersum, het realiseren van een Bed & Breakfast in bijgebouw (HZ_WABO-21-0117)
 • Immenhof thv nr. 19  (achterzijde) kad. perceel 4346 sectie D Leersum, het kandelaberen (snoeien) van treurwilgen (HZ_WABO-21-0119)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. De aanvragen liggen na publicatie (uitgezonderd kapaanvragen) twee weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Het inzien van stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis. Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op de aanvraag, kan een ieder zijn mening hierover kenbaar maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug, aanvraag  collectevergunning (12324)
 • Plein 1923,  3941 ER Doorn, aanvraag  standplaatsvergunning (12326)
 • Hoofdstraat 162, 3972 LG Driebergen-Rijsenburg, aanvraag  geluidsontheffing (12318)
 • Nijendal 24, 3972 KC Driebergen-Rijsenburg, aanvraag omzettingsvergunning (12305)
 • Seminarieterrein, Driebergen-Rijsenburg, aanvraag  evenementenvergunning (12325)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op de aanvraag, kan een ieder zijn mening hierover kenbaar maken. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:

 • Zuylesteinseweg 28a,  3958 BA Amerongen, het vellen van een wilde esdoorn (HZ_WABO-20-2165, 18 januari 2021)
 • Oudewegselaan 4, 3941 ZA Doorn, het bouwen van een nieuwe woning kavel 4 Oudewegselaan (HZ_WABO-20-2360, 19 januari 2021)
 • van Heemskercklaan 32, 3941 WE Doorn, het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis (HZ_WABO-20-2443, 15 januari 2021 )
 • Bosstraat 14, 3971 XE Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van nieuwe kozijnen en vervangen van deuren (HZ_WABO-20-2471, 15 januari 2021)
 • De Griffel 58, 60, 62 en 64, 3971 CZ Driebergen-Rijsenburg, het realiseren van een dakopbouw t.b.v. fauna voorzieningen (HZ_WABO-20-2416, 15 januari 2021)
 • Diverse locaties in Driebergen-Rijsenburg, het vellen van 15 risicovolle bomen en in het ingrijpend  snoeien van 1 boom (HZ_WABO-20-2620, 19 januari 2021)
 • Hogesteeg 2a, 3972 JT Driebergen-Rijsenburg, het vellen van 3 beuken en 1 eik (HZ_WABO-20-2624, 19 januari 2021)
 • Hoofdstraat 49, 3971 KB Driebergen-Rijsenburg, het vervangen van glas in rijksmonument (HZ_WABO-20-2302, 13 januari 2021)
 • Langbroekerdijk 2, 3972 ND Driebergen-Rijsenburg, het bouwen van een nieuwe kapschuur (HZ_WABO-20-2226, 19 januari 2021)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen (uitgezonderd kapvergunningen) liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.

Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn van rechtswege verleend:

 • Leersumsestraatweg 23 (kad,perc.4024 sectie B), 3941 MN Doorn, het bouwen van een vakantiewoning (HZ_WABO-20-2223, 15 januari 2021)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen (uitgezonderd kapvergunningen) liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.

De beslistermijn is met 6 weken verlengd voor de volgende aanvragen:

 • Melvill van Carnbeelaan 21, 3971 BA Driebergen-Rijsenburg, het vellen van 20 bomen (HZ_WABO-20-2393, 14 januari 2021)
 • Buurtweg 38 a, 3956 ND Leersum, het bouwen van een rundveestal/paardenstal/werktuigenberging (HZ_WABO-20-2427, 19 januari 2021)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2) Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het cultuurhuis.