Aanvragen en vergunningen 28 januari 2021

Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

 • Imminkstraat 1a, 3958 CG Amerongen, vellen balsempopulier (HZ_WABO-21-0127)
 • Lekdijk 15, 3958 NE Amerongen, bouwen bijgebouw (HZ_WABO-21-0171)
 • Drift 50, 3941 DD Doorn, vellen blauwe ceder (HZ_WABO-21-0143)
 • Oude Rijksstraatweg 6a, 3941 BR Doorn, verbouwen bijgebouw (HZ_WABO-21-0179)
 • Buntlaan 15, 3971 JA Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel aan achterkant woning (HZ_WABO-21-0153)
 • Buntlaan 51, 3971 JB Driebergen-Rijsenburg, vellen conifeer (HZ_WABO-21-0172)
 • 't Haagje 1 & 1 a, 3971 MZ Driebergen-Rijsenburg, plaatsen erfafscheiding (HZ_WABO-21-0175)
 • Burg vd Boschlaan 23, 3956 DA Leersum, vellen Amerikaanse eik (HZ_WABO-21-0173)
 • Schoollaan 21, 3951 BV Maarn, plaatsen dakraam (HZ_WABO-21-0169)
 • Rottegatsteeg 8, 3953 MN Maarsbergen, wijzigen eerder verleende vergunning HZ_WABO-19-1969 nieuwbouw paardenschuur (HZ_WABO-21-0158)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. De aanvragen liggen na publicatie (uitgezonderd kapaanvragen) twee weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2. Het inzien van stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis. Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op de aanvraag, kan een ieder zijn mening hierover kenbaar maken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente: (0343) 56 56 00.

U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:

 • Koenestraat 128-101, 3958 XB Amerongen, realiseren tuinhuis, aanpassen bestaande luifel, gevelwijzigingen, wijziging indeling terrein en interne verbouwing (HZ_WABO-20-2153, 21 januari)
 • Zuylesteinseweg 1, 3958 BA Amerongen, vellen esdoorn (HZ_WABO-20-2405, 21 januari)
 • Bloemengaard 69, 3941 TB Doorn, plaatsen hek om schoolplein (HZ_WABO-20-2494, 26 januari)
 • Julianaweg 18, 3941 DM Doorn, vellen spar (HZ_WABO-20-2441, 21 januari) 
 • Bornia 1, 3971 MX Driebergen-Rijsenburg, realiseren vergaderruimte en kleinschalige B&B (HZ_WABO-21-0003, 22 januari)
 • Rosariumlaan 47a, 3972 GG Driebergen-Rijsenburg, plaatsen tijdelijke woonunit (HZ_WABO-20-2538, 22 januari)
 • Sparrenlaan 26, 3971 PW Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel in voordakvlak en veranderen dakkapel in achterdakvlak (HZ_WABO-20-2336, 25 januari)
 • Haarbos 17, kad. perceel 1031 sectie E, 3953 HA Maarsbergen, bouwen nieuw bedrijfspand (HZ_WABO-20-2465, 22 januari)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen (uitgezonderd kapvergunningen) liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2. Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.

Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunning is geweigerd:

 • Diederichslaan 21, 3971 PA Driebergen-Rijsenburg, vellen beuk (HZ_WABO-20-2429, 21 januari)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen (uitgezonderd kapvergunningen) liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2. Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.

Wabo gedoogbeschikking, de volgende gedoogbeschikking is verleend:

 • Hoofdstraat 272, 3972 LL Driebergen-Rijsenburg, tijdelijke stalling vloeistofvrije voertuigen autodemontagebedrijf Kempenaar BV (CHZ_KLA-20-1281, 14 januari)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen (uitgezonderd kapvergunningen) liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2. Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.

Wabo, de volgende omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Gooyerdijk 2a-b, 3956 MB Leersum, gehele intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) op verzoek van vergunninghouder (19 januari)
 • Engweg 38 a (Nu Reepad 1, 3 en 5), 3972 DR Driebergen-Rijsenburg, plaatsen rijhal en loods (22 januari)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen (uitgezonderd kapvergunningen) liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2. Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.

De beslistermijn is met 6 weken verlengd voor de volgende aanvragen:

 • Driebergsestraatweg 6c, 3941 ZX Doorn, vellen drie eiken (HZ_WABO-20-2625, 27 januari1)
 • Sparrenlaan 38b, 3941 GM Doorn, plaatsen dakkapel op voorzijde woning (HZ_WABO-20-2489, 26 januari)
 • Van Nagell-laan 45, 3941 KP Doorn, plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak (HZ_WABO-20-2458, 21 januari) 
 • Broekhuizerlaan 4, 3956 NS Leersum, wijzigen verleende vergunning voor herbestemming boerderij Kasteel Broekhuizen (HZ_WABO-20-2435, 20 januari)
 • Wethouder de Bruinlaan 3, 3951 XP Maarn, bouwen houten tuinschuur (HZ_WABO-20-2051, 22 januari) 

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2. Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.