Aanvragen en vergunningen 04 februari 2021

Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

 • De Postmeester 93 1, 3958 DC Amerongen, de aanleg van een nieuwe parkeerplaats bij woonzorgcentrum De Ridderhof (HZ_WABO-21-0198)
 • Industrieweg noord 4, 3958 VT Amerongen, het vellen van 4 bomen (HZ_WABO-21-0261)
 • Koenestraat 19, 3958 XD Amerongen, het uitbouwen van de achtergevel op de eerste verdieping (HZ_WABO-21-0263)
 • Heuvelweg 8, 3941 GN Doorn, het vernieuwen en vergroten van de aanbouw (HZ_WABO-21-0226)
 • Kerklaan 12, 3941 HT Doorn, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (HZ_WABO-21-0265)
 • Prins Bernhardlaan 29, 3941 EA Doorn, het vellen van een eik (HZ_WABO-21-0209)
 • Woestduinlaan 48, 3941 XE Doorn, het vellen van een grove den (HZ_WABO-21-0196)
 • Broekweg 1, 3972 MC Driebergen-Rijsenburg, wijziging gebruik in plattelandswoning en aanleg voedselbos en uitweg (HZ_WABO-21-0200)
 • Burgemeesterpark 1, 3971 CT Driebergen-Rijsenburg, het vellen van drie esdoorns (HZ_WABO-21-0207)
 • Prins Bernhardlaan 63, 3972 AW Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (HZ_WABO-21-0195)
 • Welgelegenlaan 44, 3971 HP Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (HZ_WABO-21-0193)
 • Broekweg 5, 3956 NE Leersum, de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw (HZ_WABO-21-0219)
 • Prins-Mauritslaan 13,3956 TZ in Leersum, het uitbreiden van de woning (HZ_WABO-21-0221)
 • Rijksstraatweg 291, 3956 CP Leersum, het vellen van een ceder (HZ_WABO-21-0213)
 • Scherpenzeelseweg 62, 3956 KG in Leersum, het vellen van 2 douglassparren (HZ_WABO-21-0203)
 • Het Steenbeek 13, 3951 BM Maarn, het vervangen van de garage (HZ_WABO-21-0220)
 • Stameren 14, 3951 LD Maarn, het ingraven van een polyester zwembad in de tuin (HZ_WABO-21-0258)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. De aanvragen liggen na publicatie (uitgezonderd kapaanvragen) twee weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Het inzien van stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis. Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op de aanvraag, kan een ieder zijn mening hierover kenbaar maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

 • Jacob van Ruysdaellaan 16, 3941 ZG Doorn, verzoek wijzigen kenteken voor gehandicaptenparkeerplaats (12250)
 • Woudenbergseweg 44a, 3953 MH Maarsbergen, aanvraag Drank- en horecavergunning (12440)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op de aanvraag, kan een ieder zijn mening hierover kenbaar maken. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:

 • Kadastraal perceelnr. 6190 sectie A Doorn, het vellen van een zilveresdoorn, moeraseik en drie acacia (HZ_WABO-20-2550, 27 januari 2021)
 • Damhertlaan 131, 3972 DD Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (HZ_WABO-20-2514, 2 februari 2021)
 • Prins Clausplantsoen 10, 3972 BB Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (HZ_WABO-20-2556, 2 februari 2021)
 • Traaij 213a, 3971 GJ Driebergen-Rijsenburg, het vellen van een paardenkastanje (HZ_WABO-21-0065, 2 februari 2021)
 • Op den Berg 4, 3956 BD Leersum, het vellen van een Amerikaanse eik (HZ_WABO-20-2618, 27 januari 2021)
 • Scherpenzeelseweg 62, 3956 KG in Leersum, het vellen van 2 douglassparren (HZ_WABO-21-0203, 2 februari 2021)
 • Buntplein, kadastraal perceelnr. 5520, sectie A, Maarn, het vellen van drie bomen (HZ_WABO-20-2629, 27 januari 2021)
 • Ted Visserweg 29, 3951 CC Maarn, het vellen van een trompetboom (HZ_WABO-20-2640, 27 januari 2021)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen (uitgezonderd kapvergunningen) liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.

Wabo, op verzoek van de aanvrager zijn wij voornemens de volgende omgevingsvergunning, (uitgebreide procedure) in te trekken:

 • Sandenburgerlaan 6, 3941 ME Doorn, omgevingsvergunning milieu voor de palingkwekerij en het mestvarkensbedrijf (ontwerp-besluit van 2 februari 2021)

Het intrekkingsverzoek en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen ter inzage in Cultuurhuis Pléiade (Kerkplein 2 te Doorn). Gedurende zes weken kunnen schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kenbaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Degene die zienswijzen kenbaar maakt, kan hierbij verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend:

 • Schoolweg 36, 3959 AW Overberg, ontheffing inrijverbod Haarweg en De Groep (12313, 27 januari 2021)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Deze vergunningen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de volgende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure te verlenen:

 • Rijksstraatweg 1, 3956 CH Leersum, het verbouwen van een woning (boerderij) (HZ_WABO-20-0976, 3 februari 2021)

De op deze zaak betrekking hebbende aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 5 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder verzoeken om een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking.

De beslistermijn is met 6 weken verlengd voor de volgende aanvragen:

 • Kersweg 35, 3958 BB Amerongen, het plaatsen van zonnepanelen op de woning (HZ_WABO-20-2537, 2 februari 2021)
 • Kampweg 59, 3941 HD Doorn, het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (HZ_WABO-20-2579, 2 februari 2021)
 • Middenlaan 1, 3941 CC Doorn, het vellen van 23 bomen (HZ_WABO-20-2609, 2 februari 2021)
 • Nabij Lage Woerd 1, kadastraal bekend sectie A, perceel 1496 in Driebergen-Rijsenburg,  natuurontwikkeling "De Woerd" (HZ_WABO-20-2519, 27 januari 2021)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2) Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het cultuurhuis.