Aanvragen en vergunningen 11 februari 2021

Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

 • Bergjessteeg ongenummerd (kadastraal perceelnr. 4550 sectie D) Amerongen, de realisatie van een atelier in de bestaande tabaksschuur (HZ_WABO-21-0337)
 • Dorpsstraat 20, 3941 JM Doorn, het vergroten en omzetten van het woon-/bedrijfsgebouw naar appartementen en bedrijfsruimte (HZ_WABO-21-0276)
 • Sitiopark 4, 3941 PP Doorn, het tijdelijk vergroten van de woonfunctie voor kamerverhuur (HZ_WABO-21-0282)
 • Dennenhorst 4, 3972 GM Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (HZ_WABO-21-0327)
 • De Woerd 1, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van een blokhut en lage hekwerk (HZ_WABO-21-0295)
 • Jachtlaan 27, 3972 TE Driebergen-Rijsenburg, het vervangen van de dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (HZ_WABO-21-0330)
 • Traaij 71 en 73, 3971 GC Driebergen-Rijsenburg, de nieuwbouw van 8 woningen (HZ_WABO-21-0284)
 • Broekweg 5, 3956 NE Leersum, een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor wat betreft het gebruik (HZ_WABO-21-0283)
 • Rijksstraatweg 49a, 3956 CH Leersum, het vellen van een blauwe spar (HZ_WABO-21-0277)
 • Bergweg 35, 3951 LH Maarn, het realiseren van een aanbouw (HZ_WABO-21-0278)
 • Kapelweg 41, 3951 AA Maarn, het vellen van een beuk (HZ_WABO-21-0290)
 • Kapelweg 73, 3951 AB Maarn, het vergroten van de woning (HZ_WABO-21-0326)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. De aanvragen liggen na publicatie (uitgezonderd kapaanvragen) twee weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Het inzien van stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis. Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op de aanvraag, kan een ieder zijn mening hierover kenbaar maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

 • Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn, aanvraag evenementenvergunning (12396)
 • Gemeente Utrechtse Heuvelrug, toestemming van geen bezwaar doorkomst Classico Giro (12435)
 • Amerongen, aanvraag vaste standplaats (12474)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op de aanvraag, kan een ieder zijn mening hierover kenbaar maken. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:

 • Drift 47, 3941 DB Doorn, het plaatsen van een dakkapel op achterzijde (HZ_WABO-20-2481, 2 februari 2021)
 • Dennenhorst en Esmeijerlaan (kadastraal perceelnr. 2916 sectie C), Ninaber van Eijbenlaan (7943 sectie B), Du Cilliée Mullerlaan (1933 sectie C en 1921 sectie C), Schotellaan (1961 sectie C) en Van Beijnenlaan (4126 sectie C) in Driebergen-Rijsenburg, het vellen van 23 bomen (met herplantplicht) (HZ_WABO-21-0073, 9 februari 2021)
 • De Wetstein Pfisterlaan 28, 3971 BW Driebergen-Rijsenburg, het verlengen van de dakkapel in het voorgeveldakvlak van het woonhuis (HZ_WABO-20-2554, 29 januari 2021)
 • Prins Bernhardlaan 63, 3972 AW Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (HZ_WABO-21-0195, 9 februari 2021)
 • Broekhuizerlaan 4, 3956 NS Leersum, het wijzigen van de verleende vergunning voor herbestemming van de boerderij Kasteel Broekhuizen (HZ_WABO-20-2435, 29 januari 2021)
 • Putakker 13, 3956 BT Leersum, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (HZ_WABO-20-2502, 27 januari 2021)
 • Scherpenzeelseweg 41d (bouwkavel 2) Leersum, het oprichten van een vrijstaand woonhuis (HZ_WABO-20-2566, 29 januari 2021)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen (uitgezonderd kapvergunningen) liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.

APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend: 

 • Hoofdstraat 162, 3972 LG Driebergen-Rijsenburg, geluidsontheffing t.b.v. verbouwing (12318)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Deze vergunningen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn ontvangen:

 • Rijksstraatweg 139, 3956 CL Leersum, melding kleinschalig evenement (12522)
 • Rijksstraatweg 319, 3956 CP Leersum, melding kleinschalig evenement (12523)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) GEEN  bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De beslistermijn is met 6 weken verlengd voor de volgende aanvragen:

 • Burgemeesterpark 18, 3971 CV Driebergen-Rijsenburg, het realiseren van een aanbouw (HZ_WABO-20 2515, 28 januari 2021)
 • Raadhuisplein 1, 3941 JT Doorn, het verbouwen van het pand en realiseren off-premise ruimte (HZ_WABO-20-2495, 28 januari 2021)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2) Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het cultuurhuis.