Aanvragen en vergunningen 18 februari 2021

Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

 • Hazeleger 24, 3958 EM Amerongen, verbouwen van de woning (HZ_WABO-21-0350)
 • Amersfoortseweg 47, 3941 EK  Doorn, verbouwen van de smederij (bijgebouw) (HZ_WABO-21-0341)
 • Driebergsestraatweg 32, 3941 ZX  Doorn, het vervangen van de garage (HZ_WABO-21-0342)
 • Drift 92, 3941 DD Doorn, het vellen van twee Douglassparen (HZ_WABO-21-0347)
 • Palmweg 43a, 3941 BN Doorn, het vergroten van de bergruimte op de 1e verdieping (HZ_WABO-21-0376)
 • Broekweg 2, 3972 MC Driebergen-Rijsenburg, verbouw en opsplitsing boerderij in 2 woningen, bouw garageschuur en nieuwbouw woning (HZ_WABO-21-0383)
 • Hoofdstraat 55, 3971 KB Driebergen-Rijsenburg, herontwikkeling landgoed Beukenhorst (HZ_WABO-21-0349)
 • Kadastraal perceelnr. 1811 sectie A, Driebergen-Rijsenburg, het inpandig verbouwen van het trafo station + plaatsen van een bordes. (HZ_WABO-21-0343)
 • Lindelaan 17, 3971 HA Driebergen-Rijsenburg, uitbreiding van bestaande uitbouw/serre achterkant woonhuis (HZ_WABO-21-0370)
 • Lindelaan 15, 3971 HA  Driebergen-Rijsenburg, uitbreiding achterzijde van de woning  (HZ_WABO-21-0381)
 • Willem van Abcoudelaan 92, 3971 AC Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van een dakkapel (HZ_WABO-21-0385)
 • Kadastraal perceelnr. 208 sectie F, Leersum, vervangen van een zendmast (HZ_WABO-21-0379
 • Vogelkerslaan 12, 3956 DL Leersum, het realiseren van twee dakkapellen. (HZ_WABO-21-0378)
 • Vogelkerslaan 12, 3956 DL Leersum, het vellen van een taxus baccata. (HZ_WABO-21-0377)
 • Laan van Laag Kanje 105 R1, 3951 KD Maarn, verbouwing van de bungalow (HZ_WABO-21-0358)
 • Ted Visserweg 29, 3951 CC Maarn, vernieuwing berging (HZ_WABO-21-0345)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. De aanvragen liggen na publicatie (uitgezonderd kapaanvragen) twee weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Het inzien van stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis. Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op de aanvraag, kan een ieder zijn mening hierover kenbaar maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

 • Oranjelaan 25, 3958 XR Amerongen, wijzigen kenteken  onderbord gehandicaptenparkeerplaats (12548)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op de aanvraag, kan een ieder zijn mening hierover kenbaar maken. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:

 • Burgemeester van den Boschstraat 108, 3958 CE Amerongen, het verbouwen van een bijgebouw (HZ_WABO-20-2376, 12 februari 2021)
 • Overstraat 7-I, 3958 BR Amerongen, het realiseren van een woning op de eerste verdieping van een bedrijfspand met huisnummer Burg. H. van den Boschstraat 58A (HZ_WABO-20-2334, 5 februari 2021)
 • Raadhuisplein 1, 3941 JT Doorn, het verbouwen van het pand en het realiseren van een off-premise ruimte (HZ_WABO-20-2495, 4 februari 2021)
 • Van Galenlaan 63, 3941 VC Doorn, het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning (HZ_WABO-21-0064, 15 februari 2021)
 • Gooyer Wetering 18, 3972 MB Driebergen-Rijsenburg, het bouwen van een opslagschuur met huisvesting voor hobbydieren bij de plattelandswoning (HZ_WABO-20-2156, 11 februari 2021)
 • Reepad 5, 3972 DR Driebergen-Rijsenburg, het realiseren van een bijgebouw (HZ_WABO-20-1914, 10 februari 2021)
 • Sportlaan 65, 3971 NB Driebergen-Rijsenburg, het wijzigen van het gebruik van het perceel (HZ_WABO-20-2195, 5 februari 2021)
 • Traaij 293b, 3971 GM Driebergen-Rijsenburg, het uitbreiden van de woning waarbij de nok wordt verhoogd en aan de voorzijde een dakkapel wordt geplaatst (HZ_WABO-20-2623, 8 februari 2021)
 • Welgelegenlaan 44, 3971 HP Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning (HZ_WABO-21-0193, 11 februari 2021)
 • Nieuwe Steeg 28, 3956 RD Leersum, het realiseren van vervangende nieuwbouw van een stallingsruimte (HZ_WABO-21-0061, 16 februari 2021)
 • Maarnse Grindweg 37, 3951 LJ Maarn, het bouwen van een nieuwbouw woning (HZ_WABO-20-2461, 3 februari 2021)
 • Eindseweg 6, 3959 AV Overberg, het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring ten behoeve van het datatransport netwerk (HZ_WABO-20-2621, 9 februari 2021)

De op deze zaak betrekking hebbende aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 19 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder verzoeken om een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking.

APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend:

 • Wijngaardesteeg 1a, 3941 MB Doorn, het wijzigen van leidinggevende(n) op de drank- en horecavergunning van Laco Sport- en Bowling Doorn (12199, 10 februari 2021)

De op deze zaak betrekking hebbende aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 19 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder verzoeken om een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking.


Burgemeester en wethouders zijn van plan de volgende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure te verlenen:

 • Korte Molenweg 3 d, 3941 PW Doorn, het wijzigen van het brandveilig gebruik van gebouw 32d (HZ_WABO-20-2574, 19 februari 2021)

De op deze zaak betrekking hebbende aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 19 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder verzoeken om een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking.