Aanvragen en vergunningen 25 februari 2021

Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

 • Burgemeester van den Boschstraat 67, 3958 CB Amerongen, het plaatsen van zonnepanelen op het schuine dak aan de straatkant (HZ_WABO-21-0402)
 • Kon Wilhelminaweg 68,3958 CP Amerongen, uitbouw en plaatsen van een tuinkamer (HZ_WABO-21-0405)
 • Willem de Zwijgerlaan 2, 3941 GB Doorn, het vellen van een eikenboom (HZ_WABO-21-0403)
 • Kadastraal perceel 3976 sectie A Mesdagbosje Doorn, het plaatsen van een informatiepaal (HZ_WABO-21-0434)
 • Kortenburglaan 13,3941 HP Doorn, het wijziging van enkel glas naar isolerende beglazing (HZ_WABO-21-0428)
 • Hoofdstraat 89, 3971 KE Driebergen-Rijsenburg, verzoek tot de verlenging van tijdelijke wijziging in het bestemmingsplan (HZ_WABO-21-0392)
 • Hoendersteeg 7, 3972 NH Driebergen-Rijsenburg (Sporthal Hoenderdaal), tijdelijk vestigen van een vaccinatiestraat in tennishal van Sporthal Hoenderdaal (HZ_WABO-21-0395)
 • Hogesteeg 16, 3972 JW Driebergen-Rijsenburg, het vellen van een beuk (HZ_WABO-21-0401)
 • Langbroekerdijk 4,3972 ND Driebergen-Rijsenburg, het realiseren van een schuilvoorzieningen (HZ_WABO-21-0409)
 • Traaij 301, 3971 GM Driebergen-Rijsenburg, het realiseren van een tijdelijke bergruimte (HZ_WABO-21-0396)
 • Willem van Abcoudelaan 6,3971 AB Driebergen-Rijsenburg, het vergroten van de bestaande dakkapel en het realiseren van een zadeldak (HZ_WABO-21-0388)
 • Willem van Abcoudelaan 90, 3971 AC Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van dakkapel (HZ_WABO-21-0389)
 • Dartheideweg 2,3956 NN Leersum, het bouwen van twee gebouwen voor de opslag van onderhoudsmaterieel (HZ_WABO-21-0394)
 • Gooyerdijk14, 3956 MB Leersum, het vernieuwen van de  schuur ( HZ_WABO-21-0440)
 • MOVA-laan 2, 3956 BZ  Leersum, het plaatsen van een erafscheiding voor de rooilijn (HZ_WABO-21-0435)
 • MOVA-laan 15,3956 BZ Leersum, het realiseren van een extra slaapkamer (HZ_WABO-21-0426)
 • Bakkersweg 52,3951 CV Maarn, uitbouw berging en overkapping (HZ_WABO-21-0393)
  Plattenberg 40, 3951 AR Maarn, het plaatsen van een fietsenstalling (HZ_WABO-21-0437)
  Dwarsweg 52 b,3959 AJ Overberg, het plaatsen van tijdelijke woonunit (HZ_WABO-21-0404)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. De aanvragen liggen na publicatie (uitgezonderd kapaanvragen) twee weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Het inzien van stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis. Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op de aanvraag, kan een ieder zijn mening hierover kenbaar maken. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen: 

 • Langbroekerweg 10, 3941 MT Doorn, aanvraag evenementenvergunning (12620)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt op de aanvraag, kan een ieder zijn mening hierover kenbaar maken. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:

 • Oude Rijksstraatweg 6a, 3941 BR Doorn, het verbouwen van een bijgebouw (HZ_WABO-21-0071, 18 februari 2021)
 • Akkerweg 17b, 3972 AA Driebergen-Rijsenburg, het realiseren van een nieuwbouwwoning (HZ_WABO-20-2594, 17 februari 2021)
 • Engweg (kadastraal perceel 1719, sectie C), 3972 JH Driebergen-Rijsenburg, het realiseren van 3-onder-een-kap nieuwbouwwoningen (HZ_WABO-20-2652, 17 februari 2021) 
 • Korte Dreef (kadastraal perceel 4894 sectie c), Driebergen-Rijsenburg, het realiseren van nieuwbouwwoning (HZ_WABO-20-2651, 17 februari 2021)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Deze vergunningen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend:

 • Jacob van Ruysdaellaan 16, 3941 ZG Doorn, ontheffing gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van huisnummer 16 (12250, 19-02-2021)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Deze vergunningen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

Wabo, de volgende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure zijn verleend:

 • Middelweg 85, 3956 TL Leersum, het aanleggen van één- en meerjarige gewassen op gronden behorende  bij de boerderij Schevichoven (HZ_WABO-20-1349, 19 februari 2021)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

Burgemeester en wethouders zijn van plan de volgende ontwerp omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure te verlenen:

 • Ontwerp omgevingsvergunning “Oude Rijksstraatweg 14 in Doorn” voor de bouw van 6 appartementen en een 2 onder 1 kapwoning aan de Oude Rijksstraatweg 14 in Doorn (HZ_WABO-20-1097)

De op deze zaak betrekking hebbende aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 26 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2). Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder verzoeken om een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking.

De beslistermijn is met 6 weken verlengd voor de volgende aanvragen:

 • Lekdijk 25, 3958 NE Amerongen, het uitbreiden van de varkensschuur (HZ_WABO-21-0025, 18 februari 2021)
 • Boswijklaan 38, 3941 ZN Doorn, het bouwen van een bijgebouw met kelder (HZ_WABO-20-2493, 19 februari 2021)
 • Arnhemsebovenweg 76, 3971 ML Driebergen-Rijsenburg, het bouwen van een zwembad in de achtertuin van het woonhuis (HZ_WABO-21-0066, 19 februari 2021)
 • Traaij 1 b/c, 3971 GB Driebergen-Rijsenburg, het inrichting van een restaurant (HZ_WABO-20-2555, 23 februari 2021)
 • Boslaan 13, 3951 CB Maarn, het aanbouwen aan achterzijde woning inclusief kelder, het bouwen van een garage en vellen van twee dennenbomen (HZ_WABO-21-0024, 23 februari 2021)
 • Amersfoortseweg 2-2A, 3951 LB Maarn, het realiseren van twee stroken heidebegroeiing heidecorridor Huis (HZ_WABO-21-0019, 18 februari 2021)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn (Kerkplein 2) Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het cultuurhuis.