HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Besluit vertrokken naar land onbekend  |  12 april 2019

12 april 2019

Dit item is verlopen op 25-05-2019.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende personen op te schorten. Dit betekent dat zij uitgeschreven worden uit de BRP met als reden 'vertrokken naar land onbekend', tenzij anders is aangegeven. Formeel zijn zij dan niet meer woonachtig in Nederland.

Cruz Rijksstraatweg 220 3956 CW Leersum

Datum Besluit 12-04-2019

Land onbekend

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 3940 AE  Doorn

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

  • Uw naam, adres, datum en ondertekening
  • Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is
  • De reden waarom u bezwaar instelt
RSS