HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Besluit vertrokken naar land onbekend  |  14 juni 2019

14 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende personen op te schorten. Dit betekent dat zij uitgeschreven worden uit de BRP met als reden 'vertrokken naar land onbekend', tenzij anders is aangegeven. Formeel zijn zij dan niet meer woonachtig in Nederland.

Land onbekend

Datum besluit

D.G.N. van de Schuur

Dwarsweg5r 53 3959 AC Overberg

6-5-2019

J.T.P. Verberne

van Berckstraat 55 3971 CB Driebergen-Rijsenburg

6-5-2019

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 3940 AE  Doorn

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

  • Uw naam, adres, datum en ondertekening
  • Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is
  • De reden waarom u bezwaar instelt
RSS