28 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende personen op te schorten. Dit betekent dat zij uitgeschreven worden uit de BRP met als reden 'vertrokken naar land onbekend', tenzij anders is aangegeven. Formeel zijn zij dan niet meer woonachtig in Nederland.

Land onbekend

Datum besluit

M. Sayah

Hoogstraat 8 3956 NB Leersum

28-5-2019

J. Mohamad

Hoogstraat 8 3956 NB Leersum

28-5-2019

M.N. Astambli

Hoogstraat 8 3956 NB Leersum

28-5-2019

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 3940 AE  Doorn

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

  • Uw naam, adres, datum en ondertekening
  • Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is
  • De reden waarom u bezwaar instelt
RSS