HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  APV/bijzondere wetten aangevraagd  |  5 Mei Plein in Maarn

5 Mei Plein in Maarn

Dit item is verlopen op 25-04-2019.

APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

5 Mei Plein in Maarn, een ontheffing art.35 Drank- en Horecawet tijdens de Heuvelrugloop op 15 juni 2019 (5101)

Ter inzage/meer informatie

Bovenstaande bekendmakingen houden in dat deze aanvragen voor een vergunning zijn ingediend. De aanvragen toetsen wij aan de relevante regelgeving. Pas als er een besluit is genomen, kunt u een bezwaarschrift indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvragen liggen na publicatie twee weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun mening/zienswijze kenbaar maken (schriftelijk of mondeling). Als u een aanvraag wilt inzien, of wanneer u hierover meer informatie wilt, kunt u terecht bij de medewerkers APV/Bijzondere wetten, Thema Publiek. De aanvragen kunt u alleen op afspraak inzien.

RSS