HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Aanwijzingsbesluit  |  Aanwijzingsbesluiten Toezichthouders

Aanwijzingsbesluiten Toezichthouders

Dit item is verlopen op 29-03-2019.

De Burgemeester en het College van burgemeester en wethouders hebben besloten L. Lieftinck aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug en artikel 12, lid 1 en lid 2, Bomenverordening Utrechtse Heuvelrug.

De Burgemeester en het College van burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, in samenhang met artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug: A. van Dort, F. van Kuik, J. Leemans, J. Dietrich, G. Siedsma, G.J. Visser, L. Zeeman, D. van der Vegt en S. Vollaard.

Het aanwijzingsbesluit van 28 oktober 2016 vervalt hiermee.

RSS