HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning verleend (regulier)  |  Arnhemsebovenweg 32, 3971 MK in Driebergen-Rijsenburg

Arnhemsebovenweg 32, 3971 MK in Driebergen-Rijsenburg

Burgemeester en wethouders hebben een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

  • Arnhemsebovenweg 32, 3971 MK in Driebergen-Rijsenburg, het vervangen van de dakkapel aan de zijkant en een nieuw te plaatsen dakkapel aan de achterzijde van de woning (HZ_WABO-19-0799, 2 mei)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum is de datum zoals deze achter het bouwplan is aangegeven. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Publiekscentrum.

Als u door de uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komt, kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland in Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.

RSS