HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning aangevraagd  |  Arnhemsebovenweg 36, 3971 MK in Driebergen-Rijsenburg

Arnhemsebovenweg 36, 3971 MK in Driebergen-Rijsenburg

Dit item is verlopen op 07-06-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

  • Arnhemsebovenweg 36, 3971 MK in Driebergen-Rijsenburg, het vellen van een Esdoorn (HZ_WABO-19-0973)

Bovenstaande bekendmakingen houden in dat de aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend inzake activiteiten als bouw, sloop, aanleg en/of kap. De aanvragen worden nu getoetst aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, het bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Pas als er een besluit is genomen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. De aanvragen liggen na publicatie twee weken ter inzage in het Publiekscentrum.

RSS