HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning verleend (regulier)  |  Beukenrodelaan 6, 3941 ZP in Doorn

Beukenrodelaan 6, 3941 ZP in Doorn

Dit item is verlopen op 28-03-2019.

Burgemeester en wethouders hebben een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

  • Beukenrodelaan 6, 3941 ZP in Doorn, vellen van acht beuken (HZ_WABO-18-2749, 11 februari)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum is de datum zoals deze achter het bouwplan is aangegeven. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Publiekscentrum.

Als u door de uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komt, kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland in Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.

RSS