HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  APV/bijzondere wetten verleend  |  Dwarsweg 36, 3959 AJ Overberg

Dwarsweg 36, 3959 AJ Overberg

Dit item is verlopen op 18-04-2019.

APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend:

Dwarsweg 36, 3959 AJ Overberg, ontheffing inrijverbod (4763, 5 maart)         

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Geef in het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. De verzenddatum staat achter het besluit. Als u een verleende vergunningen wilt inzien, of wanneer u hierover meer informatie wilt, kunt u terecht bij de medewerkers APV/Bijzondere wetten, Thema Publiek. De verleende vergunningen kunt u alleen op afspraak inzien. Als er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

RSS