HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Activiteitenbesluit milieubeheer  |  Gooyer Wetering 18/20, Driebergen-Rijsenburg

Gooyer Wetering 18/20, Driebergen-Rijsenburg

Kennisgeving van ingediende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

  • J.T. de Kruijf/J.W. de Kruijf: Gooyer Wetering 18/20, Driebergen-Rijsenburg. De melding gaat om de bedrijfsovername en het oprichten van een nieuwe melkveerundstal.

Als u een toelichting wilt of de stukken (op een ander tijdstip) wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, (088) 022 50 00.

RSS