HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning verleend (regulier)  |  Griftdijk 11, 3941 DL in Maarsbergen,

Griftdijk 11, 3941 DL in Maarsbergen,

Burgemeester en wethouders hebben een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

  • Griftdijk 11, 3941 DL in Maarsbergen, het omwisselen van melkrundvee en vleesvarkens naar biologische melkgeiten en het oprichten van een nieuwe melkgeitenstal naast een bestaande rundveestal, die eveneens wordt omgeschakeld naar opfokgeiten (HZ_WABO-17-1322, 23 mei)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum is de datum zoals deze achter het bouwplan is aangegeven. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Publiekscentrum.

Als u door de uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komt, kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland in Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.

RSS