HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Activiteitenbesluit milieubeheer  |  Haarweg 82, 3956 KP Leersum

Haarweg 82, 3956 KP Leersum

Dit item is verlopen op 29-03-2019.

Kennisgeving van ingediende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

  • A. van Doleweerd: Haarweg 82, 3956 KP Leersum. De melding gaat om het veranderen van het bedrijf. Zo wordt er een nieuw gebouw geplaatst en een mestopslag.

Voor de activiteiten van bovenstaande bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze Algemene maatregel van bestuur moet u eerst een afspraak maken bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken (op een ander tijdstip) wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, (088) 022 50 00.

RSS