HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  APV/bijzondere wetten verleend  |  Hoofdstraat 21a, 3971 KA in Driebergen-Rijsenburg

Hoofdstraat 21a, 3971 KA in Driebergen-Rijsenburg

Dit item is verlopen op 21-03-2019.

APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend:

Hoofdstraat 21a, 3971 KA in Driebergen-Rijsenburg, een ontheffing schenktijden tbv een Ouder-feest

op 6 april 2019 en een A-feest op 13 april 2019 (04489, 5 februari)

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Geef in het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. De verzenddatum staat achter het besluit. Als u een verleende vergunningen wilt inzien, of wanneer u hierover meer informatie wilt, kunt u terecht bij de medewerkers APV/Bijzondere wetten, Thema Publiek. De verleende vergunningen kunt u alleen op afspraak inzien. Als er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

RSS