HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Hoofdstraat 57, 3971 KB in Driebergen-Rijsenburg

Hoofdstraat 57, 3971 KB in Driebergen-Rijsenburg

Dit item is verlopen op 05-04-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Hoofdstraat 57, 3971 KB in Driebergen-Rijsenburg, het realiseren van een ombouw voor de warmtepompen (HZ_WABO-18-2571, 19 februari)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS