HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning verleend (regulier)  |  Hoofdstraat 86 c, 3972 LC in Driebergen-Rijsenburg

Hoofdstraat 86 c, 3972 LC in Driebergen-Rijsenburg

Burgemeester en wethouders hebben een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

  • Hoofdstraat 86 c, 3972 LC in Driebergen-Rijsenburg, uitbreiding erker aan woonhuis (HZ_WABO-19-0156, 20 maart)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum is de datum zoals deze achter het bouwplan is aangegeven. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Publiekscentrum.

Als u door de uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komt, kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland in Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.

RSS