HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning aangevraagd  |  Kadastraal perceelnr. 6314, sectie D in Amerongen

Kadastraal perceelnr. 6314, sectie D in Amerongen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

  • Kadastraal perceelnr. 6314, sectie D in Amerongen, het realiseren van 14 woningen (HZ_WABO-19-1140)

Bovenstaande bekendmakingen houden in dat de aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend inzake activiteiten als bouw, sloop, aanleg en/of kap. De aanvragen worden nu getoetst aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, het bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Pas als er een besluit is genomen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. De aanvragen liggen na publicatie twee weken ter inzage in het Publiekscentrum.

RSS