HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning aangevraagd  |  Kadastraal perceelnrs. 1880 sectie A, 1377 sectie E, 1895 sectie E, 4831 sectie C, 7857 sectie G, 6591 sectie B, 3919 sectie B, 3625 sectie C, 7823 sectie B in Driebergen-Rijsenburg

Kadastraal perceelnrs. 1880 sectie A, 1377 sectie E, 1895 sectie E, 4831 sectie C, 7857 sectie G, 6591 sectie B, 3919 sectie B, 3625 sectie C, 7823 sectie B in Driebergen-Rijsenburg

Dit item is verlopen op 21-06-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

  • Kadastraal perceelnrs. 1880 sectie A, 1377 sectie E, 1895 sectie E, 4831 sectie C, 7857 sectie G, 6591 sectie B, 3919 sectie B, 3625 sectie C, 7823 sectie B in Driebergen-Rijsenburg, het vellen van diverse bomen op gemeentelijk grondgebied (HZ_WABO-19-1100)

Bovenstaande bekendmakingen houden in dat de aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend inzake activiteiten als bouw, sloop, aanleg en/of kap. De aanvragen worden nu getoetst aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, het bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Pas als er een besluit is genomen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. De aanvragen liggen na publicatie twee weken ter inzage in het Publiekscentrum.

RSS