HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning aangevraagd  |  Kadastraal perceelnrs. 3945 sectie B, 3310 sectie A, 3979 sectie A, 3976 sectie B, 3406 sectie B, 6190 sectie A, 3729 sectie B, 3970 sectie G, 8119 sectie A, 5224 sectie A in Doorn

Kadastraal perceelnrs. 3945 sectie B, 3310 sectie A, 3979 sectie A, 3976 sectie B, 3406 sectie B, 6190 sectie A, 3729 sectie B, 3970 sectie G, 8119 sectie A, 5224 sectie A in Doorn

Dit item is verlopen op 21-06-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

  • Kadastraal perceelnrs. 3945 sectie B, 3310 sectie A, 3979 sectie A, 3976 sectie B, 3406 sectie B, 6190 sectie A, 3729 sectie B, 3970 sectie G, 8119 sectie A, 5224 sectie A in Doorn, het vellen van diverse bomen op gemeentelijk grondgebied (HZ_WABO-19-1098)

Bovenstaande bekendmakingen houden in dat de aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend inzake activiteiten als bouw, sloop, aanleg en/of kap. De aanvragen worden nu getoetst aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, het bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Pas als er een besluit is genomen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. De aanvragen liggen na publicatie twee weken ter inzage in het Publiekscentrum.

RSS