HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning aangevraagd  |  Kadastraal perceelnrs. 84967 sectie A, 3453 sectie A, 1239 sectie A, 12139 sectie A, 4786 sectie A in Maarn,

Kadastraal perceelnrs. 84967 sectie A, 3453 sectie A, 1239 sectie A, 12139 sectie A, 4786 sectie A in Maarn,

Dit item is verlopen op 21-06-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

  • Kadastraal perceelnrs. 84967 sectie A, 3453 sectie A, 1239 sectie A, 12139 sectie A, 4786 sectie A in Maarn, het vellen van diverse bomen op gemeentelijk grondgebied (HZ_WABO-19-1105)

Bovenstaande bekendmakingen houden in dat de aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend inzake activiteiten als bouw, sloop, aanleg en/of kap. De aanvragen worden nu getoetst aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, het bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Pas als er een besluit is genomen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. De aanvragen liggen na publicatie twee weken ter inzage in het Publiekscentrum.

RSS