HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Stookontheffing verbranden afval buiten een inrichting  |  Kersweg 30 in Amerongen

Kersweg 30 in Amerongen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij ingevolge artikel 10.63 van de Wet milieubeheer de volgende ontheffing hebben verleend voor het verbranden van afval buiten een inrichting:

  • M. Ph. J. Plet - ontheffing stookverbod voor verbranden snoeiafval op één dag in de periode van 15 juli tot 15 september, in het weiland achter de boerderij op het adres Kersweg 30 in Amerongen (Z/19/138526 / D – 289992, 23 mei 2019)

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij het college zijn ingediend. Is er sprake van een spoedeisend belang, dan kunt u daarnaast ook om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Als u een verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met het team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, 088 022 50 00.

RSS