HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning aangevraagd  |  Koninginneweg 15, 3941 DP in Doorn,

Koninginneweg 15, 3941 DP in Doorn,

Dit item is verlopen op 07-06-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

  • Koninginneweg 15, 3941 DP in Doorn, het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning (HZ_WABO-19-0984)

Bovenstaande bekendmakingen houden in dat de aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend inzake activiteiten als bouw, sloop, aanleg en/of kap. De aanvragen worden nu getoetst aan het bestemmingsplan, de bouwverordening, het bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Pas als er een besluit is genomen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. De aanvragen liggen na publicatie twee weken ter inzage in het Publiekscentrum.

RSS