HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Activiteitenbesluit milieubeheer  |  Kroneman Overberg V.O.F. Parallelweg 54, Overberg

Kroneman Overberg V.O.F. Parallelweg 54, Overberg

Kennisgeving van ingediende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

  • Kroneman Overberg V.O.F. Parallelweg 54, Overberg. De melding gaat om het realiseren van een mest- en spoelplaats. Daarnaast is de varkensschuur 180 graden gedraaid.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze Algemene maatregel van bestuur moet u eerst een afspraak maken bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken (op een ander tijdstip) wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, (088) 022 50 00.

RSS