HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  APV/bijzondere wetten aangevraagd  |  Landgoed Noordhout, Traaij 288a in Driebergen-Rijsenburg

Landgoed Noordhout, Traaij 288a in Driebergen-Rijsenburg

Dit item is verlopen op 20-06-2019.

APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

Landgoed Noordhout, Traaij 288a in Driebergen-Rijsenburg, evenementenvergunning ivm een introductiekamp U.V.S.V./N.V.V.S.U. van 17 tot en met 19 augustus 2019 (5623)

Ter inzage/meer informatie

Bovenstaande bekendmakingen houden in dat deze aanvragen voor een vergunning zijn ingediend. De aanvragen toetsen wij aan de relevante regelgeving. Pas als er een besluit is genomen, kunt u een bezwaarschrift indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvragen liggen na publicatie twee weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun mening/zienswijze kenbaar maken (schriftelijk of mondeling). Als u een aanvraag wilt inzien, of wanneer u hierover meer informatie wilt, kunt u terecht bij de medewerkers APV/Bijzondere wetten, Thema Publiek. De aanvragen kunt u alleen op afspraak inzien.

RSS