HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  APV/bijzondere wetten verleend  |  Leersum, Amerongen en Doorn

Leersum, Amerongen en Doorn

APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend:

Leersum, Amerongen en Doorn, evenementenvergunning en ontheffing van de Zondagswet ivm wielertijdritten HC de Vechtstreek op zondag 23 juni 2019, zondag 30 juni 2019 en zondag 8 september 2019 (4668, 15 april)

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Geef in het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. De verzenddatum staat achter het besluit. Als u een verleende vergunningen wilt inzien, of wanneer u hierover meer informatie wilt, kunt u terecht bij de medewerkers APV/Bijzondere wetten, Thema Publiek. De verleende vergunningen kunt u alleen op afspraak inzien. Als er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook bezwaar heeft gemaakt.

RSS