HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  Meenkselaan in Driebergen, ter hoogte van huisnummer 5

Meenkselaan in Driebergen, ter hoogte van huisnummer 5

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende verkeersbesluit vastgesteld:

  • Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E4 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) inclusief onderbord met de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 (pijlaanduiding) op de locatie Meenkselaan ter hoogte van huisnummer 5 in Driebergen-Rijsenburg conform de bij dit besluit behorende tekening.
  • Het officiële verkeersbesluit (inclusief bijlagen) is ook terug te vinden op de website van de Staatscourant.

Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht. Het gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
(Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op).

RSS