HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Activiteitenbesluit milieubeheer  |  Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport: Dorpsstraat, Oude Woudenbergseweg, Acacialaan in Doorn

Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport: Dorpsstraat, Oude Woudenbergseweg, Acacialaan in Doorn

Dit item is verlopen op 19-04-2019.

Kennisgeving van ingediende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

  • Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport: Dorpsstraat, Oude Woudenbergseweg, Acacialaan in Doorn. De melding gaat om het tijdelijk in gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing is. Het puinbreken is in de periode van 5 april tot 18 juni. De duur van de werkzaamheden is maximaal 5 aaneengesloten werkdagen tussen 07.00-19.00 uur.

Voor de activiteiten van het bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze Algemene maatregel van bestuur moet u een afspraak maken bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken (op een ander tijdstip) wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, (088) 022 50 00.

RSS