HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Nijendal 30, 3972 KC in Driebergen-Rijsenburg

Nijendal 30, 3972 KC in Driebergen-Rijsenburg

Dit item is verlopen op 19-04-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Nijendal 30, 3972 KC in Driebergen-Rijsenburg, voor een gebruikswijziging (HZ_WABO-19-0058, 5 maart)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS