HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  |  Overgang Andersteinweg naar Ringelpoel kad. perceelnr. 572 sectie D in Maarn

Overgang Andersteinweg naar Ringelpoel kad. perceelnr. 572 sectie D in Maarn

Dit item is verlopen op 19-04-2019.

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd voor:

  • Overgang Andersteinweg naar Ringelpoel kad. perceelnr. 572 sectie D in Maarn, een afwijking van het geldend bestemmingsplan betreffende de locatie van een kapschuur (HZ_WABO-19-0050, 4 maart)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht  een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de  rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,  Postbus 16005, 3500 DA in Utrecht.  Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

RSS