HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning (regulier) van rechtswege  |  Overgang Andersteinweg naar Ringelpoel, kadastraal perceelnr. 572, sectie D in Maarn

Overgang Andersteinweg naar Ringelpoel, kadastraal perceelnr. 572, sectie D in Maarn

De volgende omgevingsvergunning is van rechtswege verleend:

  • Overgang Andersteinweg naar Ringelpoel, kadastraal perceelnr. 572, sectie D in Maarn, een afwijking van het geldend bestemmingsplan betreffende de locatie van een kapschuur (HZ_WABO-19-0050, 4 juni)

Belanghebbenden kunnen, indien zij nog geen kennis hebben van het feit dat er een van rechtswege verleende vergunning is ontstaan, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na publicatie, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

RSS