HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning verleend (regulier)  |  Prins Bernhardlaan 32, 3958 VM in Amerongen

Prins Bernhardlaan 32, 3958 VM in Amerongen

Dit item is verlopen op 26-04-2019.

Burgemeester en wethouders hebben een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

  • Prins Bernhardlaan 32, 3958 VM in Amerongen, het oprichten van een bijgebouw bij het woonhuis (HZ_WABO-19-0367, 11 maart)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum is de datum zoals deze achter het bouwplan is aangegeven. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Publiekscentrum.

Als u door de uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komt, kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland in Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.

RSS