HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning geweigerd  |  RECTIFICATIE Kadastraal perceelnummer 8179 sectie A in Doorn

RECTIFICATIE Kadastraal perceelnummer 8179 sectie A in Doorn

Dit item is verlopen op 19-04-2019.

Burgemeester en wethouders hebben een reguliere omgevingsvergunning geweigerd voor:

  • Rectificatie:

    Op de publicatielijst van 28 februari 2019 staat het volgende vermeldt onder punt 3a, omgevingsvergunning geweigerd:

    Driebergsestraatweg 63, 3941 ZT in Doorn, voor de aanleg van een groene coulisse op de grondwal (HZ_WABO-18-2535, 21 februari)

    Hier had moeten staan:

    Kadastraal perceelnummer 8179 sectie A in Doorn, voor de aanleg van een groene coulisse op de grondwal (HZ_WABO-18-2535, 21 februari)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum is de datum zoals deze achter het bouwplan is aangegeven. De geweigerde vergunningen liggen ter inzage in het Publiekscentrum.

Als u door de uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komt, kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland in Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.

RSS