HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning verleend (regulier)  |  Rottegatsteeg tussen Haarweg en Griftdijk (perceel E52), Griftdijk tussen Rottegatsteeg en N226 (perceel D111 en E72 (ged.)) in Maarsbergen

Rottegatsteeg tussen Haarweg en Griftdijk (perceel E52), Griftdijk tussen Rottegatsteeg en N226 (perceel D111 en E72 (ged.)) in Maarsbergen

Dit item is verlopen op 29-03-2019.

Burgemeester en wethouders hebben een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

  • Rottegatsteeg tussen Haarweg en Griftdijk (perceel E52), Griftdijk tussen Rottegatsteeg en N226 (perceel D111 en E72 (ged.)) in Maarsbergen, het vellen van 23 bomen (HZ_WABO-19-0013

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum is de datum zoals deze achter het bouwplan is aangegeven. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Publiekscentrum.

Als u door de uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komt, kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland in Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.

RSS