HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Activiteitenbesluit milieubeheer  |  Scherpenzeelseweg nabij 51, 3956 KD Leersum

Scherpenzeelseweg nabij 51, 3956 KD Leersum

Dit item is verlopen op 19-04-2019.

Kennisgeving van ingediende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

  • Stedin Netbeheer B.V. Scherpenzeelseweg nabij 51, 3956 KD Leersum. De melding gaat om het vervangen van een aardgas regel- en meetstation (categorie B).

Voor de activiteiten van het bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op basis van deze Algemene maatregel van bestuur moet u eerst een afspraak maken bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken (op een ander tijdstip) wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, (088) 022 50 00.

RSS