HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  Scherpenzeelseweg nabij nummer 45 in Leersum

Scherpenzeelseweg nabij nummer 45 in Leersum

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende verkeersbesluit vastgesteld:

  • Het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van verkeersbord E6 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) op de locatie Scherpenzeelseweg ter hoogte van huisnummer 45 in Leersum, conform de bij dit besluit behorende tekening.

Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht. Het gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
(Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op).

RSS