HOME  |  Actueel  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunning verleend (regulier)  |  Spoorlaan 25, 3959 BG in Overberg

Spoorlaan 25, 3959 BG in Overberg

Burgemeester en wethouders hebben een reguliere omgevingsvergunning verleend voor:

  • Spoorlaan 25, 3959 BG in Overberg, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (HZ_WABO-19-0319, 10 mei)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum is de datum zoals deze achter het bouwplan is aangegeven. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Publiekscentrum.

Als u door de uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komt, kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland in Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.

RSS